Empresa dedicada a les energies renovables i especialment a l'energia solar